Public Relations

Identyfikacja Wizualna

Mówi się, że jeden obraz wart jest tysiąc słów. Gdy zbudujesz identyfikację wizualną będzie o Tobie mówił kolor, kształt, forma. Identyfikacja wizualna dla firmy jest tym, czym dobrze skrojony garnitur dla biznesmena. Pierwsze wrażenie jest jednym z najważniejszych elementów tworzenia świadomego wizerunku. Dzięki opracowaniu usystematyzowanej identyfikacji wszystkie wizualne elementy reprezentujące firmę będą spójne i unikatowe.

Pierwsze wrażenie jest tylko jedno.

Public Relations w Internecie

Możesz mieć najnowocześniejsze fabryki w Europie, albo tajne receptury wypracowane 5 wieków temu. Poza grupą stałych partnerów nikt o tym nie wie. Musisz mówić głośno kim jesteś i co potrafisz.

W ciągu ostatnich 20 lat diametralnie zmieniła się świadomość konsumencka ludzi. Obecnie klienci sami szukają informacji na temat produktów, jakie chcą wybierać. Internet jest medium, przez które można przedstawić klientom wszystkie informacje na temat produktu, jednocześnie akcentując misję i wartości marki.

Strategie Media Relations

Każda informacja jaka wychodzi z twojej firmy buduje jej wizerunek. Czy to kilku zdaniowe oświadczenie czy kompletna identyfikacja wizualna – wpływa na stosunek innych do twojej firmy.

Media Relations jest sposobem na kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w mediach, bez ponoszenia kosztów tradycyjnej reklamy. Zastąpienie reklamy świadomym kształtowaniem informacji prasowych, wpływa pozytywnie na jej odbiór. W skład przekazu może wchodzić misja firmy, jej polityka, jak również bieżące wydarzenia lub informacje.

Strategie integracyjne

Gracze, którzy tworzą świetny zespół są cenniejsi niż jeden świetny zawodnik. Dobry biznes to gra zespołowa.

Tworzenie z pracowników zgranego zespołu wpływa pozytywnie na wyniki osiągane przez firmę. W przeciwieństwie do indywidualistów, ludzie pracujący w zespole pomagają sobie i wzajemnie się uzupełniają. Atmosfera w pracy, obok zarobków, jest głównym czynnikiem skłaniającym ludzi do zmiany pracy lub do pozostania w danej firmie.

Wyjazdy szkoleniowe

Człowiek, który nie lubi swojej pracy pracuje wolniej i mniej dokładnie. Podnoś morale swojej kadry, a małym kosztem zwiększysz zyski.

Podnoszenie kwalifikacji kadry to nie jedyny cel organizowania wyjazdów szkoleniowych. Inwestycja w pracownika sprawia, że czuje się on doceniony i utożsamia swoją zaplanowaną ścieżkę kariery zawodowej z firmą. Równocześnie, dzięki takim imprezom pracownicy integrują się ze sobą.